Sekund av smärta,

vemodigt som vårregnet.

Tiden är stilla.