För tiden den 15 maj till den 15 september tillåts arbetsgivarna från och med nu anställa vikarier för personal med ordinarie sommarsemester.

Det måste framgå på anställningsavtalen för vem vikariatet gäller.

I samband med att strejkvarslen utlöstes trädde också nyanställningsblockaden i kraft. Den gäller så länge konflikten pågår.