En sliten flicka på vägen går,

trasiga kläder,fötter med sår.

Utan mat och vatten hon vandrar

men inte för någon det hon klandrar.

På långt avstånd hon hör

skrik och gevärsskott tyna bort.

Skräck, sorg och förtvivlan

allt det hemska dom mött.

Alldeles för många oskyldiga dör

är något på nyheterna man jämt hör.

Minor ligger gömda, för stunden glömda.

Tills någon trampar på dem.

Barn som inte hann leva innan de dött.

Flickan hon går med massor av sår

hon är chockad och ensam kvar.