Jag hoppas det här svaret når er innan alla förändringar redan skett.
Frågan handlar om att man ska lägga ner ett boende, med motiv att det är utdömt av arbetsmiljöverket. Men om verket dömer ut lokaler måste arbetsgivaren på något sätt åtgärda detta. I ert fall har de valt att lägga ner och flytta på både boende och personal. Nu har det framkommit att toaletterna på det nya stället inte heller håller måttet. Har dessa lokaler godkänts? Ni bör kontrollera om det är så.

Ja, arbetsgivaren kan göra så som ni beskriver. Den skyldighet de har mot er som anställda är att erbjuda er andra arbeten. Ni ska söka om tjänster, ett förfaringssätt som arbetsgivarna ibland använder. Alternativet är att erbjuda er att välja av de tjänster som finns lediga.
Jag förstår att ni är upprörda, men ni kan inte göra så mycket åt att de lägger ned boendet. Arbetsgivaren/politikerna förfogar över mål, inriktning och kvalitet på verksamheten.

En förändring av det här slaget bör göras på ett klokt sätt, så att de anställda känner att de är delaktiga i processen, men det finns inget ”lagligt” krav på detta.

Se också min krönika.