Sedan klockan fem på morgonen på onsdagen har Kommunalare i Boden stått som strejkvakter utanför den kommunala soptippen där det nu utspelar sig en skarp konflikt mellan fack och arbetsgivare. Trots att arbetsuppgifterna inne på tippen är försatta i blockad så har, enligt Jan Oskarsson, det kommunala företaget Rebab använt personal från ett annat sophanteringsföretag för att krossa och bränna sopor.

— Enligt min mening är det en svartfot som sitter där och jobbar. Jag skulle vilja gå in och bära ut honom handgripligen, säger Jan Oskarsson.

Strejkvakterna vid tippen fotograferar alla de fordon som passerar genom grindarna och antecknar deras registreringsnummer. Jan Oskarsson hoppas att det kommunala företaget Rebab ska bli tvungna att betala skadestånd för att man inte respekterar Kommunals strejkvarsel.

— Varje dygn passerar ett tiotal stora långtradare, tjugofyra meter långa, fulla med sopor genom grindarna. Och verksamheten pågår som vanligt, säger Jan Oskarsson.

De sopor som bränns på tippen kommer från andra kommuner i Norrland.

Men Lotta Kärger på Kommunförbundet gör en annan tolkning av det som har hänt.

— På den här tippen finns både ett kommunalt bolag och ett privat företag. Den person som arbetar för det privata företaget och som är organiserad i Transport får naturligtvis utföra de arbetsuppgifter som han normalt skulle ha utfört om det inte hade varit strejk.

Jan Oskarsson är fast besluten att få slut på arbetet vid tippen, som han ser som sabotage av strejken.

— Jag är ledsen, besviken och arg. Det här är ett sätt att kringgå strejken. Den kan bli helt verkningslös om det här får fortsätta.

Han understryker att samtal förs med företaget Rebab och med Transportarbetareförbundet i Norrbotten för att få en lösning på konflikten om hur strejkvarslet ska tolkas.