— Som förtroendevalda får vi gå in och göra alla arbetsgivaruppgifter. I och med att skolan i övrigt påverkas så pass litet så vore det märkligt om vi var tvungna att stänga verksamheten helt och hållet, säger Tommy Berger (s) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Han stödjer sig på de konfliktanvisningar som gått ut från Kommunförbundets sida.

Hans Forsberg, ombudsman vid Kommunals avdelning Gävleborg har inte samma tolkning av konfliktreglerna.

— Som vi ser det är det endast myndighetsutövning politikerna kan gå in och göra. Det går knappast att påstå att vaktmästarjobb är att betrakta som myndighetsutövning.

Även i Halmstad har politiker för avsikt att öppna och stänga skolor, rapporterar Kommun-Aktuellt.

Vad som får och inte får göras under en konflikt är reglerat dels i medbestämmandelagen, dels i lagen om offentlig anställning samt i avtal.

Kommunal kommer att rapportera varje fall av det som de anser är strejkbryteri. Det som politikerna har för avsikt att göra i Gävle kan vara ett sådant fall, förklarar Hans Forsberg.

Brott mot regelverket kan ge skadestånd men brukligt är att alla skadeståndskrav läggs åt sidan när parterna så småningom gör upp.

I Gävle befarar man störst problem med skolornas toaletter när konflikten brutit ut. Jens Leidermark (s) ordförande i barn- och ungdomsnämnden har i ett e-postbrev till samtliga elever uppmanat dem att göra rent efter sig själva på toaletterna.

— Städningen kan ge en hel del bekymmer över huvud taget eftersom det finns både elever och personal som kan ha problem med allergier, säger Jan-Erik Liljergren, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.