Hemmet som tagit emot människor med psykiska funktionshinder från kommuner runt om i landet anmäldes till Länsstyrelsen 1999 för missförhållanden. Det var efter att personal slagit larm. Personalen tvingades sluta, men hemmet drevs vidare, eftersom ägaren anställde ny personal och överklagade besluten. Nu har Kammarrätten avgjort frågan.

Ägaren blev också fälld för olaga tvång mot en av de boende. Också den domen överklagades, och ska avgöras i Svea Hovrätt i maj.

Ägaren har nu andra planer för Gästgårdens framtid, hon planerar att satsa på rehabilitering av utbrända, som vi berättat tidigare (nr 4/2003).