På onsdagen efter lunch, den första strejkdagen, hade drygt 140 ansökningar om dispens från strejk och blockad nått Kommunals förbundskontor.

De flesta handlade om att arbetsgivare ville få dispens från nyanställningsblockaden, de behövde anställa vikarier. Men bara 25 av de 140 fick ja, resten avslogs.

Sexton ombudsmän arbetar i olika pass med att ta emot och bedöma ansökningarna. Arbetsgivarna vänder sig till Kommunals avdelningar med sin begäran om dispens, avdelningen yttrar sig över ansökan, sen faxas den in till förbundskontoret i Stockholm.

I högen med avgjorda ansökningar finns t ex en från Bollnäs, där arbetsgivaren vill anställa vikarier eftersom vinterkräksjukan har slagit till igen. Där finns ansökningar från Kävlinge, Tomelilla och andra Skånekommuner som vill ha en generell dispens för att kunna anställa vikarier när personliga assistenter blir sjuka. Och där finns en arbetsgivare från Skaraborg som vill att maskinisten på reningsverket varje dag ska kontrollera att det inte rinner ut lakvatten genom skyddsvallarna. Ansökningarna avslogs, med olika motiveringar.

— Vi ger aldrig en generell dispens, arbetsgivaren måste peka ut vilka personer och vilka arbetsuppgifter det handlar om och motivera sin ansökan, säger Göran Harring, en av ombudsmännen i dispensgruppen. När det gäller uppgifter som att kontrollera skyddsvallar, kan arbetsgivaren ytterst betrakta detta som skyddsarbete, om det finns risk att miljön kan skadas. Men det ställs ganska hårda krav på vad som får betraktas som skyddsarbete.

Ombudsmännen gör bedömningarna tillsammans, och svåra frågor förs vidare till konfliktledningen. Det är viktigt att konfliktåtgärderna inte urholkas av för generösa dispenser — och lika viktigt att de inte orsakar orimlig skada för en enskild.

Exempel på dispenser som fått godkänt finns också. Det finns exempel på t ex vaktmästare som tagits ut i strejk, men som till en liten del av sitt jobb utför arbetsuppgifter som är undantagna i strejkvarslet. Det kan gälla uppgifter för äldrevården. Då har dispensgruppen klargjort att just dessa uppgifter får utföras. Ett annat fall som fick godkänt handlade om en testledare på brandstationen som måste arbeta övertid för att genomföra tester på brandmännen — som annars inte blev godkända för sitt jobb.