1985 började jag min ”karriär”. Vi var två killar i klassen, jag trodde att jag bröt en barriär. Men klimatet förändrades allt
eftersom. För,det var allt fler män, som gick än som kom.

Så nu har mina skor gått sina sista mil. För när som helst kan jag stämplas som pedofil.

Jag gillade barnen,tyckte om deras skratt. Föräldrarnas tilltro var en kär skatt. Jag kunde aldrig föresträlla mig vad som sedan
kom att ske. Det som skulle kunna riskera mitt förtroende.

Så nu har mina skor gått sina sista mil. För när som hellst kan jag stämplas som pedofil.

Jag vet att som man är jag både kontriversiell och i minoritet. MEN BETYDER DET ATT JAG BÄR ALL SKULD FÖR DET? Kriminella finnas av
båda kön, men för min del är det en sak jag vet.

Att nu har mina skor gått sina sista mil. för när som hellst kan jag stämplas som pedofil.