Att gå ett ärende.

Köpa mjölk åt tant Märta.

Få en kola.

Det görs inte längre.

Eller att knacka på hos nån.

Be om ett glas vatten.

Dricka medan man luktar på huset.

Sen veta hur det är.

Hänga i klase på piskställningen.

Bli åthutad från ett fönster.

Lyfta i flock.

Dela på skulden.

Vara igenkänd.

Sedd och rufsad i håret.

Buren av alla.

Så är det inte längre.