— Det kan bli så att man får ställa in semestrarna för folk, säger Eva Chemnitz, personalchef på Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm.

Om den varslade nyanställningsblockaden, från och med den 23 april, blir ett faktum får kommunerna och landstingen problem med att rekrytera sommarvikarier.

Kommunalarbetaren har frågat personalcheferna på tre av Stockholms 18 stadsdelsförvaltningar. De ger alla i princip samma svar på frågan hur man löser sommarvikariaten när det inte är tillåtet att nyanställa.

— Det går väl inte alls, säger Anita Lidberg på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Man har ännu inte hunnit särskilt långt med semesterplaneringen. Alla tre ser en risk för inskränkningar av sommarsemestrarna.

— Det är för tidigt att säga ännu. Men det är klart, verksamheten måste ju fortgå, konstaterar Eva Bastling, tillförordnad personalchef vid Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Situationen ser sannolikt likadan ut i de flesta kommuner och landsting.

— Många har nog inte hunnit ordna med sommarvikariaten. Men å andra sidan ska vi inte ha någon konflikt i sommar, säger Kommunförbundets förhandlingschef Markus Gustafsson.

I samband med strejkvarslen lade Kommunal också ett varsel om nyanställningsblockad i alla landets kommuner och landsting.

Det innebär att det inte går att skriva några anställningsavtal så länge blockaden gäller.

Det går inte heller att ta in timvikarier. Däremot kan deltidsanställda bli beordrade att jobba mer.
Det är oklart huruvida en inhyrning av personal från bemanningsföretag är att betrakta som en nyanställning eller inte.

— Det är oreglerat, det är inte prövat vad som gäller, säger Christer Thilén, enhetschef på Kommunals avtalsavdelning.

När det gäller semesterrätten så säger kollektivavtalet att det ska eftersträvas att arbetstagaren får fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna. Om särskilda skäl finns medger avtalet semester under andra tider.