Här är hela listan över de varsel som Kommunal lagt till och med den 16 april:

Gäller hela landet från och med den 23 april

• Nyanställningsblockad i kommuner och landsting. Tills vidare.

• Övertidsblockad inom Räddningstjänsten, med undantag för absolut nödvändig övertid. Tills vidare.

• Strejk för parkerings- och trafikövervakare samt för de som tömmer parkeringsautomater i de cirka 60 kommuner där kommunen är deras arbetsgivare. Tills vidare. Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad.

• Strejk för renhållningsarbetare i de cirka 80 kommuner som kör soporna till kommunala tippar/stationer.

Till och med den 14 maj.

Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad

Gäller kommuner

Strejk för samtliga anställda på avtalsområdet, med undantag för vård- och omsorgspersonal, i följande kommuner:

23-29 april

• Gävle

• Halmstad

• Örebro

5-11 maj

• Falköping

• Falun

• Härnösand

• Motala

• Ronneby

• Tingsryd

• Västerås

Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad.

Strejk för barnskötare och dagbarnvårdare i följande kommuner, med undantag för stödpersonal:

23-29 april

• Göteborg

• Karlstad

• Lidingö

• Piteå

• Stockholm, Älvsjö stadsdelsförvaltning

• Vallentuna

5-11 maj

• Eskilstuna

• Gotland

• Malmö

• Sjöbo

• Strömsund

• Tranås

• Trollhättan

Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad.

Från den 28 april tills vidare.

• Gotland, strejk för 15 anställda på gatukontoret som anses vara nyckelpersoner för vägtrafiken på ön.

Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad.

Från den 30 april tills vidare.

• Ludvika, strejk för sex anställda: en chaufför, två på centralförrådet och tre på kommunens verkstad. De anses vara nyckelpersoner.

• Simrishamn, strejk för fyra hamnarbetare.

• Håbo, strejk för fyra anställda i fastighetsförvaltningen.

• Uppsala, strejk för 13 anställda på teknik- och serviceförvaltningen.

• Östhammar, strejk för en anställd på kommunens kansli.

Arbetsuppgifterna är förklarade i blockad

Gäller landsting

Strejk för de anställda på avtalsområdet på vissa avdelningar/enheter i följande landsting:

23-29 april

Norrbottens läns landsting

Sunderbyns sjukhus

— Internmedicin, undantaget mottagningen

— Reumatologi/rehabilitering, undantaget mottagningen

Piteå sjukhus

— Internmedicin, undantaget mottagningen

— Rehabiliteringskliniken, undantaget mottagningen

Landstinget i Östergötland

Universitetssjukhuset i Linköping

— Infektionskliniken, undantaget mottagningen

— Geriatriska kliniken, avdelning 81, 82 och 83, undantaget dagrehabiliteringen, LAH och Palliativavdelning 96

Lasarettet Motala

— Medicincentrum, vårdavdelningarna 5 och 6, undantaget Kardiologi och Stroke

— Geriatriska rehabiliteringsavdelning 10, undantaget dagrehabiliteringen

— Personalpoolen, Kick-gruppen

Landstinget i Jönköpings län

Länssjukhuset Ryhov

— Medicikliniken, vårdavdelningarna A och B

— Geriatriska kliniken, vårdavdelningarna A, B och C

— Sterilcentralen

Arbetsuppgifterna är inte förklarade i blockad

29 april-5 maj

Stockholms läns landsting

Södersjukhuset AB

— Internmedicin, avdelningarna 23, 26, 27, 37, 52 och 55

— Resursteam

— Vårdplatskoordinatorer, OBS BLOCKAD

Västerbottens läns landsting

Umeå sjukvård

— Geriatriskt centrum, avdelningarna 3, 4 och 5

— Resursen inom bemanningscentrum

— Labcentrum, Patologen, obduktionstekniker

— Länsförrådet

Skellefteå sjukvård

— Medicinavdelning 7

— Bemanningscentrum

Södra Lapplands sjukvård, Lycksele

— Medicinavdelningarna 1 och 2

— Medicinmottagningen

Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska universitetssjukhuset, område Sahlgrenska

— Geriatriska avdelningarna, 38 och 39

Sahlgrenska universitetssjukhuset, område Östra

— Internmedicin, avdelningarna 306 och 352

— Resursteam, Medicin pool

— Beläggningsplanerare, Medicin

— Bemanningsassistenter, Medicin

29 april-12 maj

Stockholms läns landsting

Huddinge universitetssjukhus AB

— Sterilcentralen

Västerbottens läns landsting

Umeå sjukvård

— Operationscentrum, avdelning Sterilen

Arbetsuppgifterna är inte förklarade i blockad, bortsett från dem som avser Vårdplatskoordinatorerna på Södersjukhuset i Stockholm.

5-11 maj

Landstinget i Kalmar län

Kalmar lasarett

— Strokeavdelning 15

— Lungkliniken/Diabetes, avdelning 19

— Geriatrik, avdelning 32

— Resursenheten

— Obduktionstekniker

Västerviks sjukhus

— Strokeavdelning 6

— Geriatrik, avdelning 15

— Resursenheten

— Obduktionstekniker

Oskarshamns sjukhus

— Medicinavdelning 41

— Strokeavdelning 30

— Resursenheten

Landstinget i Uppsala län

Uppsala Akademiska sjukhus

— Medicinavdelningarna 30 AL, 30 C och 30 E

— Geriatrikcentrum, avdelningarna 3, 4 och 6 (Samarithemmet)

Enköpings lasarett

— Medicinavdelning 2

— Westerlund/Rehab

Örebro läns landsting

Universitetssjukhuset Örebro

— Hud- och plastikavdelning 43

— Geriatriska avdelningarna 92 och 94

— AVA

— Obduktionstekniker

Karlskoga lasarett

— Medicinavdelning 3 C

— Strokeavdelning 1 A

— Obduktionstekniker

Lindesbergs lasarett

— Geriatrik/Medicin, avdelning 1

— Strokeavdelning 2

Arbetsuppgifterna är inte förklarade i blockad

5-18 maj

Landstinget i Kalmar län

Kalmar lasarett

— Sterilcentralen

Västerviks sjukhus

— Sterilcentralen

Oskarshamns sjukhus

— Sterilcentralen

Landstinget i Uppsala län

Hela landstinget

— Expeditionsbiträden

— Bemanningsassistenter

Uppsala Akademiska sjukhus

— Poolen (Samarithemmet)

— Resursenheten

Örebro läns landsting

Universitetssjukhuset Örebro

— Sterilcentralen

— Hudmottagningen

Karlskoga lasarett

— Sterilcentralen

— Hudmottagningen

— Poolen

Lindesbergs lasarett

— Sterilcentralen

— Hudmottagningen

— Poolen

Arbetsuppgifterna är inte förklarade i blockad

Från den 30 april tills vidare.

• Uppsala läns landsting

Akademiska sjukhuset

– Sju anställda på landstingsservice. Två av dessa jobb är inte satta i blockad, fem av jobben är satta i blockad.