All personal, undantaget anställda i vården och omsorgen, tas ut i strejk i sju kommuner: Falun, Ronneby, Tingsryd, Falköping, Härnösand, Västerås och Motala.

Arbetsuppgifterna förklaras i blockad, det vill säga ingen annan kan utföra arbetsuppgifterna
Varslet sträcker sig till den 11 maj.

Förbundet varslar också om strejk bland barnskötare och dagbarnvårdare, undantaget stödpersonal, i ytterligare sju kommuner den 5-11 maj: Malmö, Eskilstuna, Sjöbo, Strömsund, Gotland, Trollhättan och Tranås.

Även här är arbetsuppgifterna satta i blockad.

Landstingsvarslen utökas även de från den 5 maj.
Det är personal i tre landsting som tidigare inte varit berörda av konflikten, som nu varslas.

I Örebro läns landsting tas personal vid Universitetssjukhuset i Örebro, bland andra obduktionstekniker, ut i strejk på sex olika avdelningar. I samma landsting berörs också sex enheter på Karlskoga lasarett och fem på Lindesbergs lasarett.

Om varslet utlöses blir det enveckasstrejk på några avdelningar och tvåveckorsstrejk på andra.
Samma upplägg gäller personal på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid Enköpings lasarett i samma landsting varslar man enbart om enveckasstrejk på två olika avdelningar.

Personal på sammanlagt 15 olika enheter på tre olika sjukhus i Kalmar län, Kalmar lasarett, Västerviks sjukhus och Oskarshamns sjukhus, omfattas också av strejkvarslet i antingen en eller två veckor.

Arbetsuppgifterna inom landstingen är liksom tidigare inte satta i blockad.
Sammanlagt berörs omkring 9 000 av Kommunals medlemmar av de nya varslen.

Anledningen till att Kommunal inte varslar om fler stridsåtgärder under perioden den 29 april till 5 maj (som det ser ut nu kommer då endast p-vakter, renhållningsarbetare och personal vid vissa landsting att omfattas) är att den 1 maj ligger mitt under perioden.

— Det är inte så stor mening att varsla när det är 1 maj på en torsdag och sedan en klämdag, säger ombudsman Lasse Thörn.

Kommunal varslar även om strejk för fyra hamnarbetare i Simrishamn och sex medlemmar i Ludvika.

I Ludvika rör det sig bland annat om en chaufför och tre anställda på kommunens verkstad, som anses ha nyckelbefattningar.
Strejkvarslet utlöses på valborgsmässoafton den 30 april och gäller tills vidare.