Det är tråkigt att läsa din beskrivning av en svag arbetsledare på arbetsplatsen.
Hon kan neka dig tjänstledighet om du vill ha den för att prova annat arbete. När det gäller ledighet för exempelvis studier finns särskilda regler om detta.

För eventuell a-kassa måste du ta kontakt med dem som handlägger detta på den avdelning du tillhör. Det jag kan säga är att du får längre karenstid om du säger upp dig själv, än du skulle få om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Ta kontakt med a-kassan, som kan ge dig korrekta svar!