Blockaden innebär att ingen annan får gå in och göra kommunalarnas jobb. Det betyder att det blir krångligare och svårare för arbetsgivarna att organisera arbetet när strejkvarslet träder i kraft onsdagen den 23 april.

— Huvudanledningen är risken för att uthyrningsfirmor hyr ut kommunalare att göra de strejkandes jobb, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson. Men utökningen är också gjord för att undvika att förskollärarna gör barnskötarnas arbete.

Är en liknande utvidgning planerad för de fem sjukhus som är varslade om strejk?

— Inte i nuläget, för där kommer vi in på frågor som rör patienternas säkerhet.

De sex kommuner där barnskötare och dagbarnvårdare är varslade om strejk är följande:

Lidingö, Vallentuna, Göteborg, Älvsjö stadsdel i Stockholm, Piteå och Karlstad.

Som tidigare gäller varslet med undantag för dem som arbetar med handikappade barn och barn med särskilda behov.