— Idag har vi i Kommunal bestämt oss för att varsla om strejk, säger Ylva Thörn, Kommunals ordförande. Vi är eniga om att ta kamp för bra och rättvisa löner. Vi är eniga om att ta kamp för välfärd och jämställdhet.

— Vi har lagt varslen så att de bli kännbara för arbetsgivarna men så skonsamma som möjligt för allmänheten, säger Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson i en kommentar.

Förutom strejken varslar Kommunal om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt om övertidsblockad i räddningstjänsten. Varslen träder i kraft om två veckor, vid midnatt den 23 april och gäller ett flertal olika yrkesgrupper.

— Det är drastiska åtgärder i förhållande till den kommunala ekonomin, säger Kommunförbundets direktör Markus Gustafsson. Ekonomin finns inte, det spelar inte så stor roll om man strejkar. Vi har inte mer pengar ändå.

Planerar arbetsgivarna några motåtgärder?

— Just nu planerar vi inte att vidta några stridsåtgärder.

Samtliga kommuner och flera landsting berörs på ett eller annat sätt av strejken.

Alla landets kommunalt anställda parkeringsvakter och trafikövervakare tas ut i strejk. Det är ungefär 200 stycken medlemmar. Sophanteringen vid de 81 kommunalt ägda tipparna och sopstationerna berörs också. Det varslet gäller till och med den 14 maj. Det rör sig om 500-600 renhållningsarbetare som är kommunalt anställda.

I tre kommuner: Örebro, Halmstad och Gävle tas samtliga medlemmar ut i en enveckasstrejk, fast med en hel del undantag.

Äldre- och handikappomsorgen, psykiatrin samt kommunernas hälso- och sjukvård är till exempel undantaget. Likaså personal i räddningstjänsten och djurskötarna vid naturbruksgymnasierna.

Sammanlagt berörs 4.600 medlemmar.

Vidare kommer dagbarnvårdare och barnskötare i sex kommuner att strejka i en vecka till och med den 29 april. Det handlar om Lidingö, Vallentuna, Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholm, Göteborg, Piteå och Karlstad. Totalt är det ungefär 3.400 medlemmar, enligt Kommunal. Barnomsorg som inte är kommunal berörs inte av det här varslet.

Även fem stora sjukhus berörs: Sammanlagt tas 14-15 avdelningar med cirka 500 undersköterskor och sjukvårdsbiträden ut i strejk på Sunderbyns sjukhus, Piteå sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Motala lasarett och länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Arbetsuppgifterna på sjukhusen och i de sex kommuner där barnomsorgspersonal går i konflikt förklaras inte i blockad. Det vill säga annan personal kan utföra arbetsuppgifterna.

Däremot när det gäller Gävle, Örebro och Halmstad samt p-vakterna och renhållningsarbetarna så är arbetsuppgifterna satta i blockad. Det innebär att arbetsgivaren inte kan låta andra utföra arbetsuppgifterna.