Ni ska inte behöva acceptera att arbetssituationen ser ut som den gör. Om nu inte cheferna tar tag i problemet tycker jag att ni ska berätta för ert skyddsombud om sådant finns, eller ta kontakt med Kommunal på orten så att de kan hjälpa er. Ni kan också vända er till Arbetsmiljöverkets tillsynsenhet och be dem inspektera arbetsplatsen och er arbetssituation.
Men att arbetsvägra kan vara saklig grund för uppsägning.