— Jag förutsätter också att vi ganska snabbt får en reaktion som gör att arbetsgivarna kan gå oss till mötes i krav som vi har haft.

I tre kommuner Örebro, Halmstad och Gävle går kommunalarna ut i strejk. Och facket har förklarat deras arbetsuppgifter i blockad. Det betyder att ingen annan får gå in och ersätta dem.

Men i de andra kommunerna där barnskötarna ska strejka, exempelvis Göteborg, blir det fritt fram för andra att göra kommunalarnas arbetsuppgifter.

Varför?

— Vi har gjort så för att konflikten så lite som möjligt ska drabba tredje man, förklarar Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson. Det finns en chans att på lägre kvalitetsnivå sköta vissa uppgifter.

Får ni då fram resultatet: att kommunalarnas arbetsuppgifter synliggörs. Föräldrar kanske går in och jobbar?

— Ja, vi räknar med att åtgärderna får effekter, säger han.

Varför tidsbegränsar ni konflikten till en och tre veckor idag?

— Vi bedömer det som ett ganska kraftfullt varsel som berör många medlemmar. Och vi vill komma till en snabb uppgörelse, säger Ylva Thörn.

Nyanställningsblockaden innebär att kommunerna inte får ringa in timvikarier. Däremot blir det inte förbjudet att låta deltidare jobba mer.

Varför ger ni arbetsgivarna den möjligheten att släta över konfliktens följder?

— Det är en möjlighet att se att arbetet kan organiseras på ett annat sätt där fler kan få högre sysselsättningsgrad.

Men vem märker då av konflikten, gör allmänheten det?

— Jag tror att många kommer att märka av den. Och i första hand är det här riktat mot arbetsgivarna, inte mot allmänheten.