Ju fler regler som finns för att ge vuxna kontroll, desto mer skäller de. Med mer undervisning i förskolan skapas fler regler — som leder till ännu mera skäll. Och om förskolans personal ska kallas lärare och barnen elever förvärras detta, menar han och dömer ut tanken med en särskild läroplan för förskolan. Råd till förskolor som vill minska skällandet: Planera för barnens behov i stället för de vuxnas. Och befria barnen från läroplanen kan man tillägga.