– Personalens oro för organisationsförändringar har betydelse för både andelen med längre sjukskrivning och ohälsan totalt, säger Staffan Marklund som gjort rapporten.

Rapporten omfattar 40 kommuner. Två grannkommuner kan visa helt olika ohälsotal. Den enda faktor som spelar lika stor roll för ohälsa som ”organisatorisk oro” är tidigare grad av sjukskrivning i kommunen.