— Eftersom våra medlemmar alltid löper störst risk att bli arbetslösa vid ekonomiska kriser är detta den viktigaste frågan när det gäller EMU-medlemskapet, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Styrelsen föreslår att representantskapet beslutar att landsorganisationen förhåller sig neutral till frågan om ja eller nej i höstens folkomröstning.

Dessutom vill styrelsen att representantskapet ger LO-styrelsen i uppdrag att arbeta för en aktivare finanspolitik till försvar för välfärden och sysselsättningen.