När remisstiden för Arbetslivsinstitutets utredning om förändringar av LAS gått ut står det klart att Kommunal och representanter för arbetsgivarna står långt i från varandra i synen på arbetsrätten.

Huvudpunkterna i utredningen från Arbetslivsinstitutet var:

• En förlängning av möjligheten att visstidsanställa från dagens 12 månader till 18 månader. Samtidigt skulle lagens villkor för tillfälliga anställningar slopas. Ett nytt system med ekonomiska sanktioner skulle införas, enligt utredningen, för att förmå arbetsgivarna att tillsvidareanställa.

• Företrädesrätt till ledig tjänst ska gälla redan efter sex månader i stället för dagens tolv.

• Föräldralediga ska inte kunna sägas upp under föräldraledigheten.

Kommunal skriver i sitt remissvar att visstidsanställningarna förmodligen kommer att bli fler med de här förslagen och att det drabbar unga arbetstagare.

På arbetsgivarsidan tycker man snarare att 18 månaders tillfällig anställning är för kort tid. Kommun- och landstingsförbunden vill i stället ha en generell regel om en rätt till tidsbegränsad anställning i tre år. Dessutom avvisar förbunden förslaget att sänka den så kallade förtursgränsen till sex månader.

Liksom Kommunal ställer sig dock arbetsgivarna i kommuner och landsting positiva till att stärka skyddet för föräldralediga.

Det anser arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv är helt onödigt och underkänner i princip hela utredningen.

Kommunal vill också föra in en rätt till heltidsarbete i LAS och man vill slopa regeln om att två personer kan undantas från turordningsreglerna.

Kommunals remissvar ingår som en del av LO:s remissva