Döden föddes till liv, när bomberna föll över de levande livet.

Vems barn dog igår från förtrycket blodiga kontrakt?

Den fräna stanken gråter aska av uppbrända lik.

Vem tänker på de okända ansiktslösa lik

med bortsprängda skrik om hjälp på sina sönderbrända läppar?

De som har flytt undan sina egna krig?

De som är fångna under tvångsföreställningar om fred?

De som hör ekot av krigsmissilernas flammor?

Nyhetsinslagets titelgestalter propagerar

det osynliggörandet existensens bleka skräck.

Våld som i sin tur föder nytt våld.

dricker påtår av stelnad sotfärgade blod.

Yttrandefriheten i fråga om mänskliga rättigheter

fimpas under inskränkningarnas kängor i åsiktsfrihetens namn

och drar ner de demokratiska värdeföreställningar till sinnessjuka strategier av förfall.

Sköldar av utbytbara stridsfångar, med hemlängtans gissel tatuerad i pannan,

tvångsblottar sig under bar himmel till världssamvetets mediabevakande kameralinser.

Krigsoffersceremonier används som ett sista avgörande schackdrag,

om vem som ska stå på tur att befrias från livet.

Det kalla krigets preventivmedel

dödar livet för att rädda döden.

I Guds namn

skördar kriget sina oskyldiga offer.

2003-03-22