För ett år sedan avslog regeringen Härnösands kommuns överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut. Verket gick på Elsies Vestins linje: konsekvenserna för personalens hälsa måste utredas innan tjänster drogs in. ”Lex Elsie” var född.

Skyddsombudet Elsie Vestin, som sa ifrån och anmälde kommunen, fyllde 65 i somras och blev pensionär. Hon säger att hon gärna hade jobbat kvar ett tag till på Ugglan eftersom hon ”hade mer att ge”. Men arbetsgivaren sa nej.

— Givetvis känns det bra, säger hon om att kommunen nu har backat.

— Det har varit tufft emellanåt. Men jag har hela tiden trott på att det skulle gå vägen.

— Egentligen behövs det ännu mer folk på Ugglan, men man får vara glad för att det inte blev indragningar.

Hon berättar att de först försökt använda sociallagstiftningen för att stoppa personalneddragningarna. De som bor på Ugglan skulle drabbats.

— Men det gick ju inte. Så det var bara att ta till arbetsmiljölagen. Och det gick ju hem — men det tog tid, säger hon.

När chefen för äldreboendet meddelade att tjänster skulle dras in krävde Elsie Vestin att konsekvenserna för arbetsmiljön skulle beskrivas ordentligt.

— Men chefen fortsatta bara att prata att det här skulle nog gå så bra. Och om fjorton dagar skulle det dras, minns Elsie Vestin.

— Du drar inte en kvarts tjänst utan att du har svarat på mina frågor, svarade jag då.

— Jag fick mina svar, men de var inte bra, då vände jag mig till arbetsmiljöinspektionen. Och de sa också att det först skulle göras en riktig konsekvensutredning om arbetsmiljön.

Kommunen överklagade och till slut blev det regeringen som fattade beslut.

Därmed blev Ugglan känd över hela landet. Allt fler skyddsombud har sedan gått i Elsies fotspår för att förhindra nedskärningar. Det handlar om Arbetsmiljölagens paragraf 6:6a .

Konsultföretaget Previa har på kommuns uppdrag kartlagt hälsoläget och framtida risker för anställda och boende. Rapporten bekräftar det Elsie hela tiden har hävdat: en neddragning öka risken för stress, belastningsskador och ökad sjukfrånvaro. Det skulle även drabba de som bor på Ugglan.

Nu har alltså Härnösands kommun backat.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Myrgren (s) förklarar kommunens omsvängning med två skäl:

• Vårdtyngden på Ugglan har ökat senaste året.

• Man hade tidigare inte haft tillräckligt bra beslutsunderlag. Det har man nu fått genom konsekvensutredningen.

Och för att ni fått ett bättre beslutsunderlag kan ni kanske tacka Elsie?

— Det kan vi göra. Att vi haft ett duktigt arbetsplatsombud, säger Ann-Christine Myrgren.