Budgetuppgörelsen har presenterats som en ekonomisk satsning på kommuner och landsting.

— Vi har prioriterat kommuner och landsting, sett till att de får 4,3 miljarder under nästa år. Och dessutom 300 miljoner redan i år, säger finansministerns statssekreterare Curt Malmborg.

Summan 4,3 miljarder får han fram genom att räkna samman sysselsättningsstöd på 3 miljarder plus 1,3 miljarder som kommer från statsskatten.

Nu är varken det ena eller andra stödet nya pengar. Kommuner och landsting får redan sedan förra året ännu mer i sysselsättningspengar — närmare 4 miljarder. Och de 1,3 miljarderna från statsskatten (”200-kronan”) har de fått år efter år.

”Satsning” innebär alltså i verkligheten att det blir mindre pengar från staten till sysselsättning. Den del — 800 miljoner — som kallas rekryteringsstöd förnyas inte.

Hur kan en ”nedskärning” kallas en ”satsning”? Svaret är att både sysselsättningspengarna och de 1,3 miljarderna från statsskatten presenterats som ”tillfälliga” i varje budget.

På frågan hur sänkt nivå, mindre pengar till kommunerna och landstingen, kan kallas en satsning svarar Malmborg:

— Du måste ju komma ihåg att det här var ju tillfälligt stöd som infördes.

— Utifrån kommunernas budgetprognoser är det här ju nya pengar. De har naturligtvis inte räknat med de här pengarna, de var ju tillfälliga.