Anita Jekanders bok om stroke är upplysande och lättläst.

Flera drabbade och anhöriga, bland andra hon själv, berättar om hur livet stegvis har utvecklats efter stroken.

Intervjuerna kompletteras av korta faktakapitel. Ett handlar om de dolda handikappen, till exempel trötthet, dubbelseende, förlorad sexlust. Stroke kan också påverka mängden serotonin i hjärnan och ge en ”kemisk” depression, som botas med antidepressiv medicin. Hon skriver också om effekten av intensiv tidig terapi och efterlyser samtalsgrupper för anhöriga. (W&W)