Efter tid som känts så lång som evigheten

Så kommer den igen med ljus och hopp.

Efter mörka, långa dagar, med ljus man endast anar

Kommer den igen och väg för våren banar.

En dag finns den bara där.Tussilagons första knopp.

Med samma färg som solen – den väcker livet i min kropp.