— Det sliter lika mycket på oss undersköterskor att jobba både dag och natt som på sjuksköterskor. Det är en markering att skära ned på oss som redan tjänar lägst, säger Mikael Lundberg. Han är viceordförande i Kommunals sektion på universitetssjukhuset i Linköping.

Rotationstillägget innebär att en heltidsanställd som arbetar 20 procent eller mer av sin arbetstid på natten får ett extra lönetillägg för besväret. Det blir runt 2.000 kronor extra i månaden för en undersköterska. En lösning som landstinget i Östergötland införde för att göra nattarbetet attraktivt och personalen började sätta upp sig frivilligt på nattpassen. Vilket också förbättrade arbetsmiljön för de undersköterskor som tidigare enbart arbetade pånätter. Efter införandet av rotationstillägg har de kunnat variera sitt arbete och gått över till att arbeta både dag och natt.

Hittills har både undersköterskor och sjuksköterskor fått rotationstillägget. Men nu säger landstinget i Östergötland att ekonomin är försämrad och nedskärningar är nödvändiga. Därför vill de inte förnya avtalet om rotationstillägget med Kommunal när det går ut den 31 mars. Det som upprör undersköterskorna är att de är den enda yrkesgruppen som det dras ned på.

— Det är orättvist och vi är med all rätt förbannade. Men vi missunnar inte sjuksköterskorna deras rotationstillägg. Vår konflikt är med arbetsgivaren, Lanstinget i Östergötland, inte med Vårdförbundet, fortsätter Mikael Lundberg.

Det rör sig om minst trehundra personer som drabbas av nedskärningen, både undersköterskor och barnsköterskor på universitetssjukhuset i Linköping, lasarettet i Motala, Vadstena rättsskydd och Vrinnevi sjukhus i Norrköping. När de berörda kommunalarna fick beskedet kallade de landstingspolitikerna till ett möte för att ställa dem till svars. Endast landstingsdirektören Åke Rosandher dök upp för att svara på frågorna. Rosandher lämnade en liten öppning på mötet när han sade att han vill diskutera med Kommunal om det går att hämta pengarna för rotationstillägget från krontalsbanken. Krontalsbanken är de pengar som arbetsgivaren sparar när en undersköterska med slutlön går i pension och ersätts av en ung kollega med lägre lön.

Men när mötet med landstingsdirektören ska bli av är ännu oklart och fram till dess råder det kaos och stor personalbrist, framförallt på universitetssjukhuset i Linköping.

— De som tidigare satte upp sig på nätter gör inte det längre. Det fattas 68 nattjänster på sex veckor och det är bara på intensivvårdsavdelningen, berättar Gunilla Axelsson, ordförande i Kommunal på universitetssjukhuset i Lindköping.

— Nyligen ringde en olycklig medlem och berättade att hon har blivit tvingad till sin gamla nattjänst. De flesta hade gått över till rotationsavtal och nu måste de tvinga personalen att jobba natt. Och det är konstigt att sänka kvinnolönerna precis i motsats till vad man sade i valet, säger Gunilla Axelsson.