Det medlarbud som facket och kommunala arbetsgivarna ska ta ställning till idag klockan 14.00 följer i mångt och mycket upplägget i arbetsgivarnas tidigare bud.

Det splittrar också upp Kommunals grupper i ”vård och omsorg” och övriga. Till den senare hälften ville arbetsgivarna också bara ge 2 procent.

I medlarnas bud får vårdfolket 0,8 procent mer än i arbetsgivarnas tidigare bud — cirka 130 kronor. Samtidigt skulle Kommunalarna nästa år bara få 2 procent — i genomsnitt cirka 340 kronor.

Medlarnas bud ligger långt ifrån det krav som facket har ställt för att komma ikapp lönenivån för verkstadsarbetarna. Fackets målsättning är att drygt hälften av medlemsgrupperna ska göra det på fyra år. Det gäller alla yrken där arbetsgivarna nu kräver gymnasieutbildning. Där ingår exempelvis också mansdominerade jobb utanför vården som brandmän, maskinister, anläggare.

Vårdfolket som medlarna vill ge 5 procent i år och 2 procent nästa är: kommunanställda skötare, vårdare, arbetsterapibiträden, fotvårdsspecialister, vårdbiträden, sjukvårds- och laboratoriebiträden, undersköterskor, behandlingsassistenter, hemterapeuter, personliga assistenter och hemvårdare.
Inom landstinget räknas bara undersköterskor in.

Procentsatserna ovan gäller hur mycket pengar som tillföras de potter som fördelas lokalt. Huvudinriktningen i det centrala avtalet blir fortsättningsvis individuell lönesättning. Och den inriktningen skärps. Medlarnas bud innehåller en öppning för att anställda ska kunna förhandla direkt med arbetsgivaren utan facklig medverkan också i andra sammanhang än vid nyanställning. Dessutom föreslår medlarna att möjligheten till att uppta förhandling mellan lokal lönerevision tas bort.

Kommunal har krävt att lägstalönen nu höjs till 14 000 kronor i månaden.

I medlarnas förslag finns de tre olika lägstalöner. Har man yrkesgymnasial utbildning och 2 respektive 4 års anställning blir lägstalönen något högre. Men om två år skulle det fortfarande vara möjligt för arbetsgivarna att betala ut en så låg lön som 12 000 kronor.

Lägst lön från och med 1 april, 1 januari 2004 och 31 mars 2005.

18 år: 11 400, kr 11 700 kr och 12 000 kr.

Yrkesgymnasial utbildning och 2 års anställning:

12 400, kr 12 700 kr och 13 000 kr.

Yrkesgymnasial utbildning och 4 års anställning:

12 600 kr, 13 300 kr och 14 000 kr.