Hennes farbror var en skräddare i samma hus som Mejerikooperativet.

Hans farfar var Stationsföreståndare i Suistamo.

Min morfar var också skräddare.

Min far, en desillusionerad sjukpensionär.

Så varför ödslar vi tid på det här utan gener, brorsan och jag?

Kanske vill vi försvara det faktum att ingen av våra släktingar på fars sida kunde skriva förrän i början av förra århundradet.

Kanske vill vi berätta för er att de fanns. Kanske har vi ett behov av att berätta om varför vi finns.

Någon vill säkert veta.