Både hemförsäkringen och fritidsförsäkringen (TFF) ingår i avgiften till facket. Långtidssjukskrivningar och ökade kostnader för rån, överfall och inbrott har gjort premierna till försäkringarna 20 procent dyrare. Samtidigt har medlemsantalet minskat de senaste fyra åren. Också den frivilliga livförsäkringen (GF 17001) måste förändras, premierna täcker bara hälften av kostnaderna.

Försäkringarna som ingår i fackavgiften är förmånliga för medlemmarna, konstaterar en arbetsgrupp som gjort en rapport till förbundsstyrelsen. En hemförsäkring motsvarande Kommunals skulle kosta ytterligare 50 kr i månaden om man tecknade en sådan individuellt. Dessutom får man dra av fackavgiften när man deklarerar – det gör att man i praktiken får 25 procents rabatt på sin försäkringskostnad.

Kanske kunde man hålla nere försäkringspremierna om hela LO gick ihop om ett gemensamt försäkringspaket? Det utreds just nu. Men det är för att få med förbundets medlemmar i diskussionen om medlemsförsäkringarna som förbundsstyrelsen nu föreslår ett rådslag.