Så stod du där så full av vinterns sår

med ögon fyllda av ett ovant ljus

Du sa: ’Vi lever alla i ett hus

som brister på nåt sätt när det blir vår.’