Det är svårt för mig att svara på om din chef får göra så eller inte. Jag vet för lite för att kunna svara. Vad har ni fått för reaktioner på de brev ni skrivit (du och din kollega efter vad jag förstår)?

Jag tycker att du ska kontakta din sektion för att få hjälp, inte minst eftersom du också ska rehabutredas.