• Huvudsyftet är att få människor att växa och att få samhället att förstå de utvecklingsstörda. Grundtanken att alla människor kan utvecklas med rätt anpassad pedagogik.

• Informationen har vänt sig till skolor, företag och allmänheten. De utvecklingsstörda är ute i skolorna och berättar om sin vardag. Fokus har varit att ta fram likheter mellan normalstörda och utvecklingsstörda.

• Inom teatern arbetar de med ett pedagogiskt arbetssätt där den utvecklingsstörde är medskapande i sin roll i föreställningen. Mottot är att livet är en scen och för att bli bekräftad måste man bli sedd. Teatern stärker skådespelarnas självkänsla och självförtroende.

• De enda förutsättningar som krävs är en vilja och ett engagemang från personalen. Att de ser en möjlighet att förändra sin — och därigenom också de utvecklingsstördas — arbetssituation. Därutöver måste man klara av att ställa krav på cheferna och också få beslutsfattare och tjänstemän delaktiga i övertygelsen att detta är viktigt.

• Projektet finansieras av Hudiksvalls kommun, Studiefrämjandet, biljettintäkter och sponsorer.

• ”Ha en underbar semester” kommer att spelas i Gävle, Örnsköldsvik, Umeå, Bollnäs, Stockholm, Nyköping och Klintehamn.