Även om chefen har lovat er en utökning av antalet tjänster kan hon dra tillbaka löftet, om det inte finns pengar till en utökning. Du skriver att ni är underbemannade. Jag tycker att ni ska ta upp frågan med ert skyddsombud, för att kartlägga er arbetsmiljö.