Tidigare studier har visat att behandlig efter hjärtinfarkt för att undvika återfall skiljer sig mycket mellan könen.

Den nya studien som ännu inte har publicerats omfattar 9100 män och kvinnor som fått behandling vid 50 olika sjukhus. Alla sjukhusen hade ett standardiserat handlingsprogram för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Studien visar att fler kvinnor än män deltog i program för att förbättra sin livsstil efter hjärtinfarkt eller kranskärlsingrepp. Men färre kvinnor slutade röka. Kvinnorna motionerade inte heller lika mycket som männen.
Forskarna bakom studien anser att sjukvården måste öka medvetandet om riskfaktorer för hjärtinfarkt. Och de är kritiska till kollegor som vill dra ner på det förebyggande arbetet i primärvården.

– Att inte bry sig om riskfaktorer och folkhälsoarbete är att sticka huvudet i sanden, säger en av forskarna, Hans Brandström distriktsläkare i Visby, till Dagens Medicin.