Kommunal har påtalat att skollagskommitténs förslag kan leda till en ”skolifiering” av förskolan.

— Ingen i skollagskommittén har velat det. Men det är ju inte kommittén som ska tillämpa lagen utan människor som läser den. Därför måste vi hitta formuleringar så att det inte blir tokigt, säger Thomas Östros.

Lärarförbunden och Kommunal bör själva lösa de motsättningar som förslaget till ny skollag har väckt, anser Thomas Östros.