Det här är knappast den första boken på svenska om den globala rättviserörels som sprider sig över jorden. Kanske inte heller den viktigaste eller mest intressanta.

Men den spelar ändå en roll eftersom den tar upp två hittills förbisedda faktorer. Dels den bonderörelse, Via Campesina, som i någon mån startade alltihop. Dels den internationella fackföreningsrörelsen.

En mycket intressant text av LO:s Ingemar Lindberg ställer många frågor om fackets roll i globaliseringen. ”Rörelserna behöver facket — facket behöver rörelserna” skriver Lindberg.

Atlas förlag.