19 procent av Kommunals medlemmar är invandrare. Men det speglas varken bland förtroendevalda eller anställda inom organisationen. Även i kunskapen om hur facket ska agera mot etnisk diskriminering i arbetet finns det stora brister.

— Vi har hittills varken varit bättre eller sämre än andra fackföreningar, säger Åke Lundström som ansvarar för integrationsfrågorna i Kommunal.

Lundström håller med kritiken som riktas mot fackföreningsrörelsen och menar att Kommunal inte varit särskilt bra på att engagera medlemmar med invandrarbakgrund i det fackliga arbetet. Vidare berättar han att många förtroendevalda i sektioner runt om i landet vill lära sig mera om etnisk diskriminering och åtgärder mot det.

— Vi har antagit en handlingsplan för mångfald och mot etnisk diskriminering, säger Åke Lundström.

Den handlingsplan Lundström hänvisar till antogs vid Kommunals förbundsmöte 2002. Där satte Kommunal upp dessa mål:

• Kamp för integration, demokrati och jämställdhet och mot främlingsfientlighet, rasism, nazism och homofobi på förbundets alla nivåer.

• Fler fackliga företrädare anställda på förbundet med utländsk härkomst.

• Alla förtroendevalda inom Kommunal ska känna till lagarna mot diskriminering och hur man ska följa dem.

Förbundsstyrelsen har också den 11 mars antagit en plan för att förbundsmötets beslut ska efterlevas. Det innebär ett mångfaldsarbete på lokalnivå. I det ingår bland annat utbildningar och konferenser om jämställdhet och mångfald, homokompetensprojekt, rekryterings- och integrationsprojekt. Även ett gemensamt integrationsarbete med andra LO-förbund planeras.

Kommunal kommer också tillsammans med Bilda förlag att ge ut en handbok om diskrimineringsfrågor och mångfaldsarbete som kan användas i utbildningar, berättar Åke Lundström.