Snövit rimfrost som klär varje gren

på träden borta i parken

Vacker klädedräkt skinande ren

pryder också frusna marken

Rimfrost som skimrar när dagen får liv

av solens värmande ljus

Vinterlandskapet i vitt perspektiv

omger stadens dunkla brus…