Människors rätt till säker mat är en stor fråga, och hänger nära samman med lantarbetarnas och
livsmedelsarbetarnas rätt att organisera sig och sluta kollektivavtal, skriver förbundet också.

En annan viktig punkt är att myndigheter får rätt att ställa sociala villkor när de handlar varor och tjänster.

Kommunal understryker att de transnationella företagens makt måste begränsas. De fackliga organisationerna ska betraktas som en särskild del av det civila samhället, de spelar en stor roll för att stärka demokratin och förmedla utbildning.

Privatisering av vatten- och avfallshantering måste bevakas, eftersom den så gott som alltid medför
att mer bekämpningsmedel används och att arbetslösheten ökar. Likaså är en offentliga tjänster av god kvalitet avgörande för att skapa fungerande samhällen i utvecklingsländerna, står det i yttrandet.