ROKS, kvinnojourernas riksorganisation, uppmanar alla att välja bort hotell som visar porr.
– Alla jourkvinnor som har mött kvinnor på jouren vet att pornografi hänger ihop med våld mot kvinnor, säger Tina Olby i Motala, som länge varit aktiv i kvinnojouren där.

ROKS har frågat närmare 800 hotell runt om i landet om de erbjuder porrfilmer på TV i rummen.
Nästan 70 procent sa ja, men 200 sa nej. ROKS har en lista på dessa 200 ”porrfria” hotell.

Några kommuner och myndigheter har nu klargjort att deras anställda i första hand ska välja dessa hotell där det finns sådana. Hur gör facket?

Sture Hertz på LO är ansvarig för ett ramavtal som slutits med några hotellkedjor och enskilda hotell. Avtalet ger ett lägre pris för de olika LO-förbunden när deras anställda bor på hotell i tjänsten.

I det avtalet finns krav på att hotellen ska ha tecknat kollektivavtal, att det finns en jämställdhetsplan och att hotellet inte har skatteskulder.

– Man kan mycket väl tänka sig att ta in också det här kriteriet i avtalet, säger Sture Hertz. Vi har regelbundna diskussioner om hur ramavtalet ska utformas, i en grupp med företrädare för de olika förbunden.

Idag har LO-förbunden avtal med Scandic, Sweden Hotel och Best Western, plus en del enskilda hotell.

På Scandic säger pressansvariga Martina Frisk att man ser porrfilmerna som en service till gästerna, och att det finns en efterfrågan. Men om fler kommuner och organisationer ställer krav på ”porrfritt”, är det en fråga som Scandic måste överväga.

Läs mer om ROKS kampanj på www.roks.se