Tidigare har regeringen slagit fast att Arbetsmiljöverket har rätt att förbjuda att sjukhussängar placeras längs väggarna. Det var när landstingen i Skåne och Göteborg överklagade frågan för ett år sedan. Ett minimum är 80 cm, så att personal ska komma åt att sköta patienten. Men diskussionen fortsätter. I länsrätten i Stockholm väntar åtta mål på att bli avgjorda, i de fallen vill arbetsmiljöinspektionen att viten döms ut för sjukhus i Jämtland och Västernorrland.

— I somras var vi ute på sjukhusen och följde upp tidigare besök. Vi såg att de fortsatte bryta mot våra förbud, och därför har vi skickat ärendena till länsrätten för att de ska döma ut ett vite, förklarar Barbro Göransson, arbetsmiljöinspektör i Härnösand.

Västernorrlands läns landsting har dessutom överklagat själva förbudet, och det ärendet ligger nu hos regeringen.

Orsaken till problemen är att landstingen skär ner kostnader genom att minska antalet vårdplatser. Det finns ofta tomma lokaler på sjukhusen, säger Barbro Göransson.

— Men patienterna blir inte färre. Och när det är influensatider eller vinterkräksjuka finns inga marginaler. Personalen utsätts för risker.

Under mars görs inspektioner på sjukhus i sex av arbetsmiljöinspektionens tio distrikt.