Sysselsättningen bland kvinnor födda i Europa som bott kortare tid än tio år i Sverige har ökat från 23 procent till 54 procent sedan 1997. Arbetslösheten i samma grupp har minskat från 44 till 11 procent. Motsvarande siffror för män är en ökning av sysselsättningen från 42 till 72 procent och en minskning av arbetslösheten från 30 till
8 procent. Också för invandrare från övriga världen visas samma positiva tendens.

Detta är en mycket glädjande utveckling i ett land där det numera finns en miljon människor som är födda utomlands. Vi lever i ett helt nytt samhälle och detta måste också synas i arbetsmarknadsstatistiken.