Tanken på att öka arbetsgivarnas ansvar för de anställdas sjukfrånvaro kan få stöd i riksdagen, när arbetslivsminister Hans Karlsson nu släppt planerna på att låta enbart de offentliga arbetsgivarna betala. I stället ska alla arbetsgivare stå för en fjärdedel av kostnaderna för längre heltidssjukskrivningar.

Och visst måste något göras om målet att halvera sjukfrånvaron ska infrias. Men att enbart skyffla kostnaderna vidare gör ju inte folk friskare, även om statskassan slipper en del utgifter. Risken att arbetsgivare framöver kollar sjukfrånvaron innan de anställer någon är uppenbar. Men samtidigt är det bra att deltidssjukskrivningar uppmuntras genom att staten här står för hela kostnaden. Att vara kvar på jobbet, om än med begränsad förmåga, är mycket bättre än vara borta på heltid. Och lika viktigt är att sätta hårdare press på såväl offentliga som privata arbetsgivare att också ta ett större ansvar för rehabiliteringen, som arbetsplatsombudet Hans Lövling skriver i en debattartikel i detta nummer.

Men avgörande är förstås det förebyggande arbetet, att se till så att människor inte sjuknar. Att prova nya arbetstider är en väg, som blivit allt vanligare. 3-3-modellen sprider sig som en löpeld över landet, berättade vi i förra numret. I DN (20 februari 2003) redovisas hur sjukfrånvaron på ett äldreboende i Strömsnäsbruk sjönk med 73 procent sedan systemet infördes! Schemat ger friskare personal, men även bättre äldreomsorg genom jämnare bemanning, framhåller modellens upphovsman Sune Nygren i Kommunalarbetaren (4-2003).

Att småföretag har friskare anställda än stora företag är något att begrunda, i synnerhet i offentlig sektor. En besparing på 20 miljarder kronor om året, skulle bli effekten om hela Sveriges arbetskraft skulle sjukskriva sig lika sällan som de som jobbar i de minsta privata företagen, skriver DN (27 februari 2003). De offentliga kan lära av de privata arbetsgivarna, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn (sidan 24).

Stora kan lära av små, offentliga av privata. Och goda idéer finns överallt, bara man tillåter dem att gro och växa. Projektet Frisk Tid i Skellefteå kommun (sid 16-19) är ett exempel. Här lägger städarna sitt eget schema och tränar på arbetstid. Korttidssjukskrivningarna har minskat och trivseln har ökat. Att ha många deltidssjukskrivna kommer i framtiden ”löna” sig bättre än att ha många långtidssjuka på heltid. Men ännu bättre är det förstås att vara ”heltidsfrisk”. Och sådana arbetsplatser borde få en extra stimulans när regeringen nu utformar sitt förslag.