1990 gick det i genomsnitt åtta barn per antälld på fritids i Sverige. Förra året var den siffran uppe i 18. Och när det 1990 var i snitt 18 barn per grupp på fritidshemmen, hade grupperna 2002 växt till 34 barn i snitt.

Siffrorna kommer från en ny rapport från Skolverket. Verket menar nu att kvaliteten på fritidsverksamheten är hotad.

I rapporten framkommer också att oroväckande många av de anställda tycker att den arbetsmiljön är dålig. För att förhindra ohälsa och dålig kvalitet på fritids anser Skolverket att personalens inflytande på verksamheten måste öka.

Senast Skolverket publicerade en liknande rapport om fritidshemmen var 1998. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare, skriver verket.

Den nya rapporten grundar sig på enkäter till 1.700 fritidsavdelningar runtom i landet.