Resultatet i den första stora utvärderingen av maxtaxan från Skolverket visade att det inte blivit som många befarade med större barngrupper och länge vistelsetider för barnen. Trots att 18.600 fler barn var inskrivna 2002 jämfört med året innan. Tvärtom hade vistelsetiderna minskat totalt sett eftersom det blivit fler så kallade tretimmarsbarn. Det är barn till föräldralediga och arbetslösa som i samband med maxtaxan fick rätt till tre timmars barnomsorg per dag eller 15 timmar per vecka.

Storleken på barngrupperna är också oförändrad, enligt Skolverket. Kommunerna har löst barntillströmningen med fler barngrupper, hävdar verket.

Resultatet i Skolverkets rapport var överraskande, inte minst för kommunernas arbetsgivarorganisation Kommunförbundet.

— Det stämmer inte med våra resultat. Vår uppföljning som kommer i slutet av mars pekar det på att det blivit en förtätning och förlängning av vistelsetiderna på förskolorna, säger Louise Fernstedt, chef för Kommunförbundets Skolsektion.

Kommunförbundet hävdade i somras att vistelsetiderna ökat med i genomsnitt 50 minuter på förskolorna sen maxtaxan infördes. Resultaten i den uppföljning som är på väg pekar åt samma håll, enligt Louise Fernstedt.

Undersökningen baseras på uppgifter från 84 kommuner. Skolverkets undersökning bygger på uppgifter i en enkät till cirka 80.000 föräldrar. Kommunförbundet har jämfört vistelsetiderna mellan 2001 och 2002. Skolverket har jämfört mellan åren 1999 och 2002.

Maxtaxa infördes i hela landet den 1 januari 2002. I samband med reformen infördes också en rättighet för föräldralediga och arbetslösa att ha sina barn på förskola.