Det säger Kommunal i ett yttrande om regeringens förslag till handlingsprogram för bekämpningsmedel i jordbruket.

Man välkomnar särskilt att förslaget innehåller nya föreskrifter till skydd för dem som hanterar behandlade plantor (vilka ofta är kvinnor i fertil ålder). Kommunal betonar också att det är viktigt att även de personer som inte direkt utför besprutning — men ändå handskas med besprutade växter — också får utbildning. Det skulle exempelvis gälla personal inom trädgårds- och växthusodling.

Man tycker dessutom att utbildningen för att få använda bekämpningsmedel måste fokuseras ännu mer på alternativa bekämpningsmetoder. Kommunal vill därtill se ett obligatoriskt spruttest i handlingsprogrammet.

När man diskuterar nyttan, riskerna och ekonomin måste bekämpningsmedlens bikostnader räknas in, menar förbundet och föreslår att det tas fram ett underlag för vilka bikostnader som uppkommer när man använder bekämpningsmedel. Bikostnader kan vara mätningar av restsubstanser, sjukvårdskostnader, biologiska effekter på växter och djur, skydd av vattentäkter etc.