Se min kolumn angående första delen av din fråga!
Att undersköterskor anställda av kommunen generellt har något mer i lön än undersköterskor i landstingen, beror på att de kommunala arbetsgivarna satsat mer på era löner än arbetsgivarna i landstinget.