Det kom arbetsmarknadsansvariga från Kommunals avdelningar överens om vid konferensen som hölls på Ingarö utanför Stockholm.

Tanken är att förbundet ska författa en mall till motion som de kommunalare som jobbar politiskt i kommunerna ska kunna använda inom ett par veckor innan motionstiden går ut. Förhoppningen är att motioner med i stort sett samma innehåll ska nå så gott som alla kommuner samtidigt.

Deltidsproblematiken är en av Kommunals viktigaste frågor att bevaka de närmaste åren, enades de arbetsmarknadsansvariga om. Den frågan blir en av hörnstenarna i en kommande arbetsmarknadspolicy. En annan viktig fråga som bör ingå i en sådan policy, enligt avdelningarnas representanter, är att jobba för någon typ av kompetensbevis inom Kommunals yrken.

Under konferensen upprepade gästande arbetslivsminister Hans Karlsson sitt löfte om en utredning som ska ge förslag på en lag om rätt till heltid.

Han var något mer precis än tidigare och förklarade att direktiven till utredningen blir klara i första veckan i mars. Sedan måste utredningen få något år på sig att jobba samt att den ska remissbehandlas. Därför kan det bli aktuellt med en lag om tidigast drygt ett år.

Ett annat arbetsmarknadspolitiskt förslag väckte visst rabalder under konferensen. AMS föreslår i sitt budgetunderlag till regeringen inför den kommande vårbudgeten ett nytt anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Personer som gått länge i den så kallade aktivitetsgarantin ska in i yrken med personalbrist, som vården och omsorgen. AMS anger inte i underlaget hur stort anställningsstöd arbetsgivaren ska få. Men i en intervju med Dagens Nyheter förklarar AMS chefsekonom Sandro Scocco att staten bör stå för minst 80 procent av lönen för att det ska fungera.

Kommunals arbetsmarknadsansvariga uttryckte oro över att detta skulle tränga undan möjligheten för deltidsarbetslösa att gå upp i sysselsättningsgrad.

Det är också viktigt att se till att de arbetslösa kommer till arbetsplatser där de kan få ordentlig handledning, påpekade de.

AMS räknar med att cirka 13.000 personer har varit i aktivitetsgarantin i mer än ett och ett halvt år.